Kto sme?

Skupina ISTROKAPITAL je stredoeurópskou spoločnosťou a patrí medzi významné finančné skupiny v regióne strednej Európy. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1996 a do jej portfólia patria spoločnosti poskytujúce komplexné služby najmä v oblasti bankovníctva a finančníctva. Cieľom spoločnosti je podporovať svoj neustály rozvoj, stabilitu a silnú pozíciu na trhu.

Firemná kultúra skupiny ISTROKAPITAL je založená na dlhodobej tradícii, bohatých skúsenostiach a lojálnych ľuďoch, ktorí v nej pracujú. Skupina vyznáva a rešpektuje etické hodnoty a zodpovednosť. Spoločné ciele sa
snažia jej predstavitelia napĺňať nielen v pracovnom živote, ale aj v súkromí. To, čo ich spája mimo pracovnej sféry, je šport. Vlastnosti, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie úspechu v športe, ako je vytrvalosť, disciplína, ambicióznosť, ale aj ľudskosť a pomoc ostatným sú pre predstaviteľov skupiny nevyhnutnou samozrejmosťou aj pri dosahovaní ich spoločných pracovných cieľov.  To je dôvodom, prečo sa skupina ISTROKAPITAL stala dôveryhodnou, profesionálnou a úspešnou.

Portfólio projektov