Novinka

Prvý slovenský pretekár v cieli EEER 2013 bol Mario HoffmannDočítať sa viac

ISTROKAPITAL SE

Patríme medzi významné finančné skupiny v regióne strednej Európy. Spoločnosti patriace do skupiny ISTROKAPITAL poskytujú komplexné profesionálne služby najmä v oblasti bankovníctva a finančníctva.

Základné finančné ukazovatele 2010 (EUR)

 

Konsolidované vlastné imanie                                                          177,887 milióna

Konsolidované aktíva                                                                           2,724 miliardy

Konsolidovaný zisk po zdanení                                                            63,528 milióna

PODPORUJEME

Pomoc ostatným a najmä tým, ktorí to najviac potrebujú, je pre nás nevyhnutnou samozrejmosťou a súčasťou firemnej kultúry skupiny. Odrazom je podpora sociálnych, charitatívnych a kultúrnych projektov.

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
www.nadaciapabk.sk

Portfólio projektov