Nadácia Poštovej banky

NADÁCIU POŠTOVEJ BANKY založila Poštová banka v roku 2007 s cieľom podpory detí a mladých ľudí z detských domovov a sociálne slabších rodín v rozvíjaní ich talentu v oblasti vodných športov. K prvým projektom z oblasti vodných športov patrili projekty Plavecký kemp Martiny Moravcovej a Športová rodina Juraja Baču. Neskôr sa podpora rozšírila aj o ďalšie oblasti.

Dnes poskytuje priestor pre rozvoj hokejových talentov prostredníctvom Hokejovej školy Zdena Cígera ako aj projektu Hľadáme nové hviezdy, ktorý má za cieľ pomôcť deťom na Spiši zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

K dôležitej oblasti podpory patrí rovnako aj oblasť vzdelávania, v rámci ktorej v spolupráci so Slovenským národným múzeom podporuje projekt Škola v múzeu. Projekt poskytuje deťom z detských domovov a sociálne slabších rodín možnosť zažiť interaktívne vzdelávanie v rôznych múzeách v rámci celého Slovenska.

Ani oblasť zdravotníctva a sociálnej pomoci nie je nadácii vzdialená. V roku 2011 sa stala partnerom Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch, ktorej prispela na vybudovanie úseku intenzívnej starostlivosti na Klinike detskej chirurgie. Formou podpory individuálnych žiadostí sa snaží pomáhať zdravotne postihnutým a sociálne slabším rodinám.

Od roku 2011 nadácia dáva priestor na realizáciu zamestnaneckých projektov skupiny Poštovej banky.

 V roku 2012 Nadácia finančne prispela na otvorenie hokejového ihriska kanadských rozmerov v meste Spišské Vlachy. Nadácia a deti zo sociálnych centier sa postarali aj o farebnú tvár bratislavského mosta Lafranconi. Aktivita je súčasťou projektu "Revitalizácie cyklistických ciest na území Bratislavy", ktorý podporuje aj NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY.

Cieľom NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY je pokračovať aj v roku 2012 v dlhodobých rozbehnutých projektoch ako aj poskytnúť priestor novým.

 

www.nadaciapabk.sk

Portfólio projektov